Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

nekomimi
6839 c6b6
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
nekomimi
1140 d299
nekomimi
7541 d16b
Reposted fromcasanovared casanovared viaLOLALO LOLALO
nekomimi
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

March 26 2015

nekomimi
Prawdziwy przyjaciel słucha nie tylko tego, co mówisz, lecz także tego, czego nie mówisz.
— Cathy Hopkins, Nowy początek
Reposted fromtomowa tomowa
nekomimi
Reposted frombethgadar bethgadar

February 21 2015

nekomimi
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk – Wystarczy, że jesteś

December 31 2014

nekomimi
Wystarczy tylko się uśmiechnąć, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz.
— Robin Williams
Reposted fromtomowa tomowa viagod-of-mischief god-of-mischief

August 13 2014

nekomimi
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
9231 ccac
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viakoreanstuff koreanstuff
7887 219f
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viakoreanstuff koreanstuff

April 04 2014

March 27 2014

0161 f7d8
Reposted fromNanutka Nanutka
nekomimi
Reposted frombookinistka bookinistka viablaxkseoul blaxkseoul

March 03 2014

Reposted frominspired inspired

March 01 2014

nekomimi
3275 22bf

February 28 2014

February 23 2014

nekomimi
Reposted fromnieradze nieradze viapuella13 puella13

February 22 2014

nekomimi
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viajapanica japanica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...